Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Głównym celem działalności Ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku.

Dowiedz się więcej

MOTYLEK

Adopcyjna układanka. Poradnik dla kandydatów. Dzień dobry i Do widzenia. Drogowskaz dla rodzin zastępczych. Motylek.

Nasz Ośrodek Adopcyjny oferuje pomoc w zakresie

Nasz Ośrodek Adopcyjny oferuje pomoc w zakresie

  • Profesjonalnego przygotowania rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych.
  • Prowadzenia grup wsparcia, organizowania zjazdów rodzin adopcyjnych. Pozyskiwanie i doboru optymalnych form opieki rodzinnej dla zgłaszanych dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz regulowania ich sytuacji prawno-rodzinnej.
  • Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego  i prawnego.
  • Udzielania pomocy prawnej kobietom chcącym oddać dziecko do adopcji.
  • Wspierania kobiet w ciąży i rodzin w sytuacji kryzysowej.

Aktualności

Szkolenia

Dla kandydatów na rodzinę adopcyjną

Pierwsze spotkanie otwierające szkolenie jest zawsze spotkaniem integracyjnym, na którym spotykają się uczestnicy danej edycji szkolenia. Podczas rozmów i ćwiczeń integracyjnych staramy się aby zostały określone oczekiwania oraz wytworzyła się bezpieczna atmosfera, która będzie podstawą dalszego aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Dowiedz się więcej

Dla rodzin zastępczych

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Ośrodek Adopcyjny SRK informuje, że oferuje kompleksową obsługę w postaci przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz wykonanie badania psychologicznego, pedagogicznego wraz ze sporządzeniem stosownych opinii, jak również wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Dowiedz się więcej

Telefon Zaufania

79 79 55 981

czynny 24 h

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ:

opiekę psychologiczną
opiekę terapeutyczną
opiekę prawną

Współpracujemy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ośrodek w roku 2019 kontynuuje swoje działania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – zlecenie zadania rządowego na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego – w ramach umowy nr ROPS/16/2019 – "zadanie dofinansowane z budżetu państwa".

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wojewoda Zachodniopomorski objął honorowym patronatem uroczystość "Spotkanie z adopcją. 20-lecie Ośrodka Adopcyjnego SRK" - to dla nas ogromny zaszczyt. Dziękujemy.