Centrum Wodne Laguna

Dla dzieci umieszczonych w opiece zastępczej, zorganizowaliśmy wyjazdy do Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.

By mogły w aktywny sposób spędzać czas wolny i doskonalić sztukę pływania.