Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy SRK,

zaprosił dzieci przedszkolne od 5 roku życia i dzieci
w wieku szkolnym, umieszczone w opiece zastępczej na

WARSZTATY EKOLOGICZNE.

Odbyły się one 24 września 2011 r. o godzinie 11.00,

w siedzibie Ośrodka.

W przyjemnej atmosferze, dzieciaki poznały jak mogą stać się EKO!