Fundacja Świętego Mikołaja

Chcemy podziękować Fundacji Świętego Mikołaja,

za okazane Nam wsparcie…

Dzięki Wam, mogliśmy uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych – wiele Nam one dały…

Dziękujemy!

Dzieciaki z Pogotowia Rodzinnego