Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z pogotowi rodzinnych – terapia

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta Szczecin, Nasz Ośrodek przy pomocy doświadczonych terapeutów, z którymi prowadzi współpracę – organizuje zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci umieszczonych w pogotowiach rodzinnych na terenie miasta Szczecin.

Projekt będzie trwał do końca 2011 roku. W tym czasie, terapeuci w miejscach przebywania dzieci, będą prowadzić terapię indywidualną lub grupową. W zależności od wieku lub obszarów nad którymi należałoby rozpocząć pracę z podopiecznymi.

Nasz Ośrodek podjął się realizacji tego zadania, ponieważ już na wcześniej zorganizowanym turnusie terapeutycznym „Pomagam i wypoczywam” w Pogorzelicy, mogliśmy zobaczyć jak niezbędne i pomocne są tego typu działania. Mogliśmy obserwować, jak w przeciągu krótkiego odcinka czasu dzieci dokonują ogoromnych postępów. Dzięki temu programowi, chcemy by miały dalszą możliwość rozwijania siebie i tkwiących w nich potencjałów!

Projekt uwzględnia również określenie wskazówek/zaleceń dla każdego podopiecznego, by jego opiekun wiedział jak najskuteczniej stymulować jego rozwój.