Szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a nowy wymiar zawodowego rodzicielstwa zastępczego

Szkolenie odbyło się 22 listopada 2011 o godz. 17.00
w siedzibie naszego Ośrodka.

W trakcie szkolenia, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze zmianami dotyczącymi zawodowego rodzicielstwa zastępczego, jakie wprowadzi z nowym rokiem, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
i późniejszej dyskusji na te temat.