Podaruj Pluszaka dla Dzieciaka – sprawozdanie

Bardzo się cieszymy, że akcja
Podaruj Pluszak dla Dzieciaka
spotkała się z tak dużym zainteresowaniem i odezwem!

Dzięki zaangażowaniu darczyńców udało nam się zebrać 1490 sztuk maskotek!

Znalazły one nowy dom.

Trafiły do dzieci. Mają teraz nowych przyjaciół!

DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie ze zbiórki: