Pożegnanie OAO TPD w Koszalinie

Pożegnanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD w Koszalinie

Z przykrością zawiadamiamy, ze OAO TPD w Koszalinie, w związku z zaszłymi zmianami w dniu 31 grudnia 2011 roku zakończył swoja działalność po 10 latach efektywnej i satysfakcjonującej pracy.

Ośrodek ten, poprzez swoja działalność przyczynił się do zmiany społecznego myślenia w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Najważniejsze dokonania, o których należy pamiętać zostały zamieszczone poniżej.

  • W latach 2001-2002 prowadzono nabór i szkolenia kandydatów na profesjonalne rodziny zastępcze, z terenu powiatów koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego i kołobrzeskiego. Równolegle prowadzono cykliczne szkolenia spokrewnionych rodzin zastępczych, których celem było podniesienie kompetencji wychowawczych tych rodzin oraz integracja środowiska.  Przygotowane niespokrewnione rodziny zastępcze funkcjonują do dnia dzisiejszego, co jest dużym sukcesem.
  • W roku 2005 Ośrodek TPD jako pierwszy na terenie byłego województwa koszalińskiego zorganizował we współpracy z PUP w Koszalinie, 100 godzinny kurs na specjalistyczne rodziny zastępcze, wg autorskiego programu zatwierdzonego przez MPiPS. W efekcie zostały powołane nowe formy rodzin zastępczych: wielodzietne i specjalistyczne.
  • Rodziny zastępcze uczestniczyły w zagranicznych wyjazdach studyjnych do Hiszpanii, Włoch, Niemiec, na Litwę w ramach zrealizowanego unijnego programu Leonardo da Vinci. Celem programu była wymiana i porównanie doświadczeń w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem i rodziną, przygotowywania kandydatów na rodziców zastępczych.
  • Tradycją w powiecie koszalińskim stały się coroczne spotkania pod nazwą „Rodzinalia” integrujące środowiska rodzin zastępczych organizowane z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Inicjatorem tych spotkań był Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD, a kontynuatorem jest PCPR w Koszalinie.
  • Ośrodek kładł bardzo duży nacisk na kontakty dzieci  z ich rodzinami naturalnymi, kierując się priorytetem powrotu dziecka do środowiska rodzinnego. Efektem tej pracy był powrót do nich 50 dzieci.
  • Przez 10 lat istnienia Ośrodka znaleziono rodziców dla 162 dzieci. W większości były to dzieci między 5 a 12 rokiem życia.
  • Powyższe osiągnięcia zaowocowały m.in. zaproszeniem w roku 2005 do Sejmu na międzynarodową Konferencję pt. „Miłość zastępcza – miłość prawdziwa”. OAO TPD był współorganizatorem Pierwszego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Wiosce Dziecięcej w Karlinie, pod patronatem programu 2 Telewizji Polskiej. Zaproszono pracowników OAO TPD na debatę organizowaną przez Gazetę Wyborczą na temat funkcjonowania systemu pomocy rodzinie w różnych rejonach kraju.