Zakończenie zbiórki na rzecz Michałka…

POMOC DLA MICHAŁA…

MICHAŁ MIAŁ 8 MIESIĘCY, KIEDY WYSTĄPIŁO U NIEGO PODEJRZENIE

CHOROBY GENETYCZNEJ: NEUROFIBRYMATOZY.

DZIĘKI PAŃSTWA WSPARCIU STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH PRZEPROWADZIŁO BADANIA.

 ZBIÓRKA NA RZECZ MICHAŁA 

 

przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Szczecin
z dn. 13.04.2012 r. UNP: 19016/BOI/-XXVII/12

 

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA w dniu 20.07.2012 r.

 

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCĄ DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!

 

 

Łącznie zebrano kwotę 4 126,56 zł