HIPOTERAPIA – METR ZA ZŁOTÓWKĘ

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

rozpoczęło zajęcia dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego

I etap – ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Projekt finansowany jest ze środków zgromadzonych w ramach zbiórki publicznej „Metr za złotówkę

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Markaniczowi i Panu Łukaszowi Dzieżycowi

oraz wszystkim darczyńcom, którzy przyłączyli się do akcji!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej: