MIKOŁAJKI Z POLMOZBYTEM

JUŻ PO RAZ KOLEJNY DZIĘKI WSPARCIU

GRUPY POLMOZBYT SZCZECIN

DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH WRAZ Z OPIEKUNAMI MOGŁY UCZESTNICZYĆ W PRZECUDNYM PRZYJĘCIU CHOINKOWYM Z MIKOŁAJEM PANIĄ ZIMĄ KLAUNEM ANDZIĄ I JEJ POMOCNIKAMI.

OŚRODEK ADOPCYJNY W IMIENIU NASZYCH DZIECI I ICH OPIEKUNÓW SERDECZNIE
DZIĘKUJE ZA ŻYCZLIWOŚĆ I WSPARCIE!!!

A

D

G

HH

J

DDD

JJ

LL

PP

UUUU

GG

ER

OI

ERR

GGG

DFD

HGF

TRR

TTT

UYK

DFG