SZKOLENIE W OŚRODKU ADOPCYJNYM 26.02.2014r.

26 lutego 2014r. w Ośrodku Adopcyjnym SRK odbyło się szkolenie pn.” Praktyczne aspekty pracy z rodziną z problemami przemocy bądź uzależnienia”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Adopcyjnego, pracownicy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i adopcyjne. Szkolenie poprowadziła pedagog kliniczny Pani Agnieszka Okła, serdecznie dziękujemy!