Szkolenie dla pracowników MOPR w Szczecinie

W dniu 10 i 16 czerwca w Ośrodku Adopcyjnym zostało przeprowadzone szkolenie/warsztaty pt. ” Kobieta w ciąży społecznie problemowej”. Szkolenie skierowane było do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach zawiązanej współpracy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu oraz wypełnienie pozytywnych ankiet ewaluacyjnych.
Kadra Ośrodka Adopcyjnego przewiduje przeprowadzenie kolejnych szkoleń zgodnie z zawartymi w ankietach sugestiami.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy!
Serdeczne podziękowania dla Pani Marty Makiewicz – Dział ds. Kadr i Szkoleń w MOPR Szczecin – za ogromne zaangażowanie, pomoc i życzliwość.