„PROBLEMY OKRESU DOJRZEWANIA DZIECI ADOPTOWANYCH” – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

W LISTOPADZIE 2014 ROKU RODZINY ADOPCYJNE BRAŁY UDZIAŁ W DODATKOWYM FAKULTATYWNYM SZKOLENIU

pt. „PROBLEMY OKRESU DOJRZEWANIA DZIECI ADOPTOWANYCH”