SZKOLENIE DLA „DZIADKÓW ADOPCYJNYCH”

OŚRODEK ADOPCYJNY SRK W LISTOPADZIE 2014 ROKU

PRZEPROWADZIŁ Z PRAWDZIWĄ PRZYJEMNOŚCIĄ INOWACYJNE I PIEWSZE WŚRÓD OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

SZKOLENIE DLA „DZIADKÓW ADOPCYJNYCH”

pt. „JESTEM/ZOSTANĘ DZIADKIEM BABCIĄ ADOPCYJNĄ”

JESTEŚMY DUMNI, ŻE SPOTKAŁO SIĘ ONO Z TAK MIŁYM PRZYJĘCIEM

I POTWIERDZIŁO FAKTYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA PORUSZANE PRZEZ NAS TEMATY