Szkolenie dla rodzin adopcyjnych

W listopadzie 2014 roku rodziny adopcyjne brały udział w dodatkowym fakultatywnym szkoleniu pt.

„Problemy okresu dojrzewania dzieci adoptowanych”