SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Informujemy, że w  roku 2014 pracownicy ośrodka adopcyjnego przeprowadzili 4 edycje szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkoleniem objęliśmy kandydatów  z PCPR-u Police, Kamienia Pomorskiego, Gryfina, Stargardu Szczecińskiego, Myśliborza oraz MOPR Szczecin.