SZKOLENIE DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH

OŚRODEK ADOPCYJNY SRK W GRUDNIU 2014 ROKU

PRZEPROWADZIŁ SZKOLENIE SKIEROWANE DO ZAWODOWYCH RODZINY ZASTĘPCZYCH

ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

pt. „ROLA RODZINY ZASTĘPCZEJ W PROCESIE ADOPCYJNYM”