Szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych

Aśrodek Adopcyjny srk w grudniu 2014 roku przeprowadził szkolenie skierowane do zawodowych rodziny zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka  pt.

„Rola rodziny zastępczej w procesie adopcyjnym”