Warsztaty dla dzieci

Ośrodek Adopcyjny SRK w ostatni kwartale 2014 roku przeprowadził cykl warsztatów skierowanych do dzieci z rodzin zastępczych. zajęcia były częściową kontynuacją warsztatów realizowanych przez stowarzyszenie w ramach fio. dzieci wraz z opiekunami i rodzicami bawiły się wyśmienicie 😉