Adopcja. Nie lękajcie się….

W dniu 17 listopada odbyła się kolejna organizowana przez Ośrodek Adopcyjny Ogólnopolska konferencja pn. Adopcja. Nie lękajcie się…

Wśród znakomitych prelegentów, rodzice adopcyjni, którzy w szczególny poruszający sposób opowiadali o adopcji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom (odwiedziło nas ponad 240 osób) przyjaciołom, każdej osobie, które pomogła nam w realizacji tak udanego przedsięwzięcia.

Wszystkie osoby, które nie dotarły na konferencję oraz te, które ponownie chciałyby wsłuchać się w wykłady, rozmowy zachęcamy do wysłuchania plików, obejrzenia zdjęć.