Ostatnie pożegnanie…

Z żalem informujemy, że odeszła Nasza Koleżanka

Krystyna Nowotniak

od kilkunastu lat dawała wsparcie i ciepło dzieciom niechcianym,

dzieciom zaniedbanym, wieloletni rodzic zastępczy, opiekun Adriana.

Proszę wszystkich o modlitwę w jej intencji …..