Szkolenie „Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin – wymiar prawny, psychologiczny i metodyczny”

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Ośrodku Adopcyjnym SRK odbyło się szkolenie „Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin – wymiar prawny, psychologiczny i metodyczny” organizowane przy wsparciu Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” Sp. z o.o. z Krakowa.

W szkoleniu brały udział asystenci rodziny i pracownicy socjalni  z licznych powiatów (województwa zachodniopomorskiego).