Szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne

Informujemy, że w marcu br. ruszy kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziców adopcyjnych akredytowanym programem „Wspólna Szansa”, osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Przypominamy, że uzyskanie kwalifikacji na szkolenie poprzedzone jest badaniem psychologicznym oraz wywiadem adopcyjnym w miejscu zamieszkania kandydatów.

Zespół ośrodka dokonujący kwalifikacji na szkolenie podaje parę wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę m. in. zarówno predyspozycje osobowościowe, motywację, jak również termin zgłoszenia się do ośrodka adopcyjnego, wiek.