SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ADOPCYJNE

Informujemy, iż w październiku 2017r. startuje kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne akredytowanym programem WSPÓLNA SZANSA. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Uzyskanie kwalifikacji na szkolenie jest poprzedzone badaniem psychologicznym oraz wywiadem adopcyjnym w miejscu zamieszkania kandydatów.

Terminy spotkań w siedzibie OA SRK :

  1. 14.10.2017r.
  2. 28.10.2017r.
  3. 11.11.2017r.
  4. 25.11.2017r.
  5. 26.11.2017r.
  6. 2.12.2017r.

 

„(…) udział w szkoleniu ma dostarczyć kandydatom wiedzy do świadomego podjęcia decyzji o adopcji dziecka. Ma skłonić do refleksji nad prawidłowością własnej motywacji oraz gotowości akceptacji dziecka, które ma zostać przysposobione z bagażem jego dotychczasowych doświadczeń. Ma przede wszystkim pokazać, że priorytetem w całym procesie adopcyjnym jest przede wszystkim dobro dziecka, które ma zostać przysposobione.”  

Katarzyna Kubica – pedagog, szkoleniowiec OA SRK