UWAGA!! zmiana dot. szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne

Informujemy o zmianie terminu spotkania:

  1. 14.10.2017r.
  2. 28.10.2017r.
  3. 05.11.2017r. 
  4. 25.11.2017r.
  5. 26.11.2017r.
  6. 02.12.2017r.