Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do grupy szkoleniowej osoby zainteresowane muszą uzyskać skierowanie na szkolenie od właściwego Organizatora Pieczy Zastępczej, nabór trwa do 9 maja br.