Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze „Przyjazny dom”

Informujemy, że Ośrodek Adopcyjny SRK rozpoczyna nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia muszą zostać zgłoszone przez właściwego organizatora pieczy zastępczej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2019 roku.

Zapraszamy!