Wielkanoc 2019

Serdeczne życzenia składam na ręce mojej wspaniałej kadry, rodzin adopcyjnych oraz wszystkich sympatyków Ośrodka Adopcyjnego SRK.

Sylwia Flanc-Kowalewska

5E401625-D8BA-447E-A563-9BD76B2BD522