Szkolenia dla rodzin zastępczych – nabór

Ośrodek Adopcyjny informuje o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Ośrodka, tj. Szczecin,  ul. Mickiewicza 3, ma ono charakter wykładowo-warsztatowy, przeprowadzone jest w oparciu o program „Przyjazny dom”, który to uzyskał akredytacje na kolejne lata MRPiPS – nr 10/2018/RZ.

Przewidziane terminy spotkań to:

14.09.2019 godz. 10-18

15.09.2019 godz. 9-17

29.09.2019 godz. 9-17

12.10.2019 godz. 9-17

20.10.2019 godz. 9-17

27.10.2019 godz. 9-17

10.11.2019 godz. 9-18

30.11.2019 godz. 9-18 – w tym 5 godzinny blok dla zawodowych rodzin zastępczych.

Zgłoszenia (pisemne) na szkolenie od Organizatorów Pieczy Zastępczej przyjmujemy do 05.09.2019 roku, decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie prowadzone jest nieodpłatnie. W przypadku rodzin, które deklarują chęć przekwalifikowania się na zawodowe rodziny zastępcze, rodziny specjalistyczne lub rodzinny dom dziecka, prosimy o kontakt mailowy Organizatora Pieczy Zastępczej (adopcje@adopcje.pl) w celu ustalenia możliwości odbycia takiego szkolenia oraz wyznaczenia terminów spotkań.