Komunikat


Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną  oraz dalszymi obostrzeniami wprowadzonymi w dniu 25 marca 2020. informujemy, iż nadal pracownicy Ośrodka Adopcyjnego  SRK, na zarządzenie Dyrektora, do dnia 11 kwietnia 2020r. wstrzymują działania wymagające osobistego kontaktu, tj.:

– udział w zespołach/posiedzeniach ds okresowej oceny sytuacji dzieci;

– umówione w tym okresie badania psychologiczne kandydatów, dzieci w związku z procesem kwalifikacyjnym oraz wywiady adopcyjne;

– prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne;

– prowadzenie grup wsparcia.

Jednoczesnie informujemy, że systematycznie wprowadzamy w większości z wymienionych wyżej obszarów możliwość alternatywnych form kontaktu, np. videokonferencji.

O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Sylwia Flanc-Kowalewska