Informacja

Informujemy, że z dniem 25 maja br. Ośrodek Adopcyjny SRK wraca do realizacji ustawowych zadań w trybie stacjonarnym – z wyłączeniem szkoleń – zachowując reżim sanitarny zgodnie z zaleceniami PIP.

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Na chwilę obecną utrzymujemy godziny otwarcia siedziby ośrodka 9:00-15:00, w godzinach popołudniowych pracownicy realizować będą wyłącznie umówione spotkania oraz będą wykonywać planowane czynności.

Jednocześnie informujemy, że spotkania odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ich umówieniu.

Prosimy o kontakt pod nr tel.: 91 442 50 85  oraz  796 42 50 85