Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, że Ośrodek obecnie realizujemy 4 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne.

Jednocześnie przypominamy, że szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne jest elementem całościowego przygotowania kandydata do pełnienia tej roli, nie ma możliwości udziału wyłącznie w samym szkoleniu. W przypadku szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze udział w szkoleniu potwierdzony jest zgłoszeniem przez Organizatora Pieczy Zastępczej.

 

Sylwia Flanc-Kowalewska

Dyrektor Ośrodka