# Adopcja – konkurs plastyczny

Szanowni Państwo,

informujemy, że z uwagi na przedłużenie spływu prac konkursowych do 15 listopada.
Komisja konkursowa w składzie:

1. Małgorzata Furga – Polskie Radio Szczecin

2. Anna Szostkowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

3. Grzegorz Piaseczny – Trafostacja Sztuki Szczecin

4. Magdalena Skolimowska – Ośrodek  Adopcyjny SRK

5. Maksymilian Bielecki – Ośrodek Adopcyjny SRK, Przewodniczący komisji

 

Rozpoczyna prace w celu wyłonienia laureatów, wyniki ogłosimy do 30 listopada. Prosimy śledzić stronę.

Organizatorem i opiekunem konkursu z ramienia Ośrodka Adopcyjnego SRK jest: Anna Kowalczyk.

Z pozdrowieniami!

Zespół Ośrodka Adopcyjnego