1%

To dzięki Wam możemy pomagać!

Stowarzyszenie nie jest organizacją osiągającą dochód, utrzymujemy się z dotacji oraz Waszego wsparcia-darowizn 1 %

To dzięki Waszemu zaufaniu realizujemy nasze działania

– już od ponad 23 lata jako Ośrodek Adopcyjny, od 30 lat jako Stowarzyszenie.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ – przekaż nam swój 1%

KRS 0000048068 z dopiskiem „ośrodek adopcyjny”.