Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

Informujemy, że Ośrodek rozpoczął jesienną rekrutację kandydatów na szkolenie dla rodzin zastępczych oraz dla kandydatów na rodziny adopcyjne.

Warunkiem zakwalifikowania do grupy szkoleniowej – adopcyjnej – jest kwalifikacja na szkolenie dokonana przez Zespół Ośrodka Adopcyjnego.

Warunkiem przyjęcia do grupy szkoleniowej – rodziny zastępcze – jest zgłoszenie dokonane przez OPZ, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z ośrodkiem adopcyjnym: adopcje@adopcje.pl