Szkolenie dla rodzin zastępczych

Ośrodek Adopcyjny,

w  roku bieżącym realizuje dwa szkolenie dla rodzin zastępczych, programem „Przyjazny dom”.

Obecnie trwa nabór uczestników do 2 edycji szkolenia, pierwsza edycja jest w trakcie.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pozdrawiamy