ZJAZD RODZIN ADOPCYJNYCH 2022

 

 

 

Zaproszenia zostały przesłane do Państwa mailowo, w imieniu naszego nowego Prezesa Pana Maksymiliana Bileckiego.

Nie możemy doczekać się już ponownego spotkania z Wami.

Zespół Ośrodka Adopcyjnego