SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH

Informujemy, że Ośrodek Adopcyjny SRK ogłasza kolejny nabór kandydatów na szkolenie dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin adopcyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem. Szkolenia posiadają akredytacje Ministerialną.

Serdecznie zapraszamy!