Konferencja

W dniu dzisiejszym zakończyła się 3 dniowa konferencja organizowana przez Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca wdrożenia Oprogramowania Adopcja, które będzie wspierać realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom za wspólny, owocny czas.