SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Ośrodek Adopcyjny informuje, że uruchamia kolejną edycję szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Osoby zaineresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem Ośrodka Adopcyjnego. Termin rozpoczęcia szkolenia 30 września 2023.

Zapraszamy