Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, w tym zawodowe.

Dzień dobory,

informujemy, że rozpoczynamy cykl 5 szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. (grupy są już zamknięte)

Trzecim kwartale tego roku planujemy uruchomić szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym RDD, pogotowia rodzinne.

Osoby, które ukończyły podstawowe szkolenie  programem „Przyjazny dom” zainteresowane odbyciem kursu prosimy o kontakt z ośrodkiem adopcyjnym.

Pozdrawiam

Sylwia Flanc-Kowalewska