Spotkanie Świąteczne Zespołu Ośrodka Adopcyjnego

 

„Przy Wigilii” Mieczysława Buczkówna

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć…