Aktualności

Szkolenia

Adopcja

Zjazd Rodzin Adopcyjnych 2019

Audycje radiowe

Spotkanie z Lekarzem Pediatrą – szkolenie dla rodzin adopcyjnych, spotkanie Klubiku ZAPRASZAMY!

Szkolenia dla rodzin zastępczych – nabór

1%

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze „Przyjazny dom”

Wielkanoc 2019