Wiadomości

Audycje radiowe

Spotkanie z Lekarzem Pediatrą – szkolenie dla rodzin adopcyjnych, spotkanie Klubiku ZAPRASZAMY!

Szkolenia dla rodzin zastępczych – nabór

1%

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze „Przyjazny dom”

Wielkanoc 2019

Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych „AGAPE”