Wiadomości

Spotkanie Wigilijne w Ośrodku.

Mikołaj w drodze….

Spotkanie Klubiku Rodziców Adopcyjnych

WYJAZD INTEGRACYJNO-SUPERWIZYJNY

Kobieta Roku Pomorza Zachodniego

Szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pn „AGAPE” – aktualizacja

Klubik Rodzica Adopcyjnego

Szkolenia

Zjazd Rodzin Adopcyjnych już za nami…