Author: smartapps

Dzień otwarty Ośrodka

Zjazd Rodzin Adopcyjnych 2015

Zakończenie realizacji projektu w ramach FIO

Bal choinkowy dla dzieci

Konferencja tematyczna „Miłość-Rodzina-Adopcja”

Warsztaty dla dzieci

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Szkolenie dla „Dziadków Adopcyjnych”