O roli czytania w życiu dziecka. Część 2.

4A621BFF-2A8E-4582-98B2-3BC3F7877A41

O roli czytania w życiu dziecka cz.2 – dzieci od 3-6 lat

Przesyłam Państwu niezwykłą inspirację, dlaczego warto czytać dzieciom 🙂

🙂  Czytanie książek rozwija myślenie, pamięć i mowę dziecka.

🙂  Poprzez czytanie dziecko zdobywa wiedzę o sobie i otaczającym je świecie oraz rozwija kompetencje poznawcze.

🙂 Książki pomagają dzieciom poznać i nazwać emocje swoje i innych osób, a także rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń.

🙂 Czytanie uczy wyrażania emocji oraz radzenia sobie z nimi.

🙂 Czytanie jest dla dziecka czasem relaksu i reguluje emocje z całego dnia.

🙂 Bohaterowie książkowi dają dzieciom nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w różnych sytuacjach.

🙂 Czytanie z rodzicem rozwija w dziecku zainteresowanie literami i słowem pisanym oraz rozbudza w nim gotowość do nauki samodzielnego czytania.

🙂 Czytanie rozwija kreatywność i wyobraźnię dziecka, uczy wyciągania wniosków, porównywania faktów i znajdowania rozwiązań.

🙂 Książka jest świetnym pretekstem do rozmowy z dzieckiem i wyprawy do miejsc związanych z jej tematem.

🙂 Książki pomagają oswoić trudne tematy, uczą komunikować potrzeby                  i pokonywać lęki.

Myślę, że zachęciłam Was Kochani Rodzice do czytania swoim dzieciom 🙂 🙂 🙂

 

Źródło: Instytut Książki, Kraków 2017

Materiał przygotowała: Anita Maik – pedagog OA SRK