O roli czytania w życiu dziecka. Część 1.

1711854F-B173-4B02-87A6-BFDE75A7E5BC
O roli czytania w
życiu dziecka cz.1 – dzieci od 0-3 lat

Przesyłam Państwu niezwykłą inspirację, dlaczego warto czytać naszym pociechom

Wspólne czytanie buduje więź emocjonalną rodzica z dzieckiem, tworzy poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

Oglądanie ilustracji usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową i stymuluje wzrok dziecka.

Kilkuminutowe czytanie spokojnym głosem uspakaja dziecko, pozwala budować poczucie przewidywalności i przynależności do wspólnoty rodzinnej.

Poprzez czytanie dziecko uczy się kojarzyć fakty, wnioskować i zestawiać przyczynę ze skutkiem.

Codzienne czytanie wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka.

Czytanie dostarcza wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i przedmiotach.

Literatura dostarcza wzorców osobowych, uczy jak mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec innych.

Zrzut ekranu 2020-03-26 o 09.13.41

Instytut Książki, Kraków 2017

Materia przygotowała: Anita Maik – pedagog OA SRK