Do samodzielności

DO SAMODZIELNOŚCI

JAK SZANOWAĆ WSPIERAĆ GRANICE DZIECKA ?

DLA DZIECI CZĘSTO MNIEJ WAŻNE JEST,  CZY MAJĄ RACJĘ LUB CZY MOGĄ PRZEPROWADZIĆ SWOJĄ WOLĘ, NIŻ TO, ŻE ZOSTAŁY WYSŁUCHANE I POTRAKTOWANE POWAŻNIE”

Jasper Juul- TWÓRCA RODZICIELSTWA BLISKOŚCI

Serdecznie pozdrawiam

Materiał przygotowała: Anita Maik pedagog OASRK